Elamuskoolitused

 • Heili Sitre

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  „Paradigmade ja vastutuse võtmise põhimõtted kõnetasid mind väga. Materjalid ja harjutused aitasid väga hästi teemat omandada.“

  Heili Sitre
  Inzmo, Kliendisuhtluse osakonna juht
 • Robert Käsper

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  Hea koolitus, mis paneb tsiviilsektori inimesed olukordadele teise perspektiivi alt lähenema ning muudab nende käsitluse paindlikumaks ja arusaadavaks.“

  Robert Käsper
  RKIK, Sõduri kategooria juht
koolitused

Elamuskoolitused

Meie usume, et õpitu jääb kõige paremini meelde läbi praktiliste harjutuste. Pange oma teoreetilised teadmised proovile ja kogege tõelist meeskonnatunnet Combat Ready välikoolitustel!

Meie välitreeningud on praktilised ja mõeldud teoorias õpitud, ülima vastutuse raamistikul loodud juhtimisprintsiipide kinnistamiseks. Paneme kõik osalejad kõrge stressiga, keerulistesse ja kaootilistesse olukordadesse, mis toovad kõige paremini esilehe juhtimisvead, mida nelja lahingureegli abil lahendama hakkame.

Eesmärk on tuua teid tavakeskkonnast välja, et testida juhtimisoskuseid, tugevdada nõrkusi ning anda võimekus operatiivselt ja eesmärgipäraselt tegutseda nii keerulistel kui lihtsamatel aegadel. Pole parimat viisi teadmiste kinnistamiseks kui olla reaalsetes olukordades, mis sunnivad sind võtma vastu otsuseid, tegutsema ja saama kohest tagasisidet juhtidelt, kelle ainus soov on näha sind võitmas.

Koolituste põhirõhk on tõhusal juhtimisel ja meeskonnatöö ülesehitamisel.

Vaata tutvustavat videdot:

Väärtused ja põhimõtted, millele koolitustel keskendume:

 • Kõik algab minust: enesedistsipliin ja isiklik vastutus on baasväärtused;
 • Meeskonna edu on juhtimise ülim mõõdupuu: edu või läbikukkumine sõltub juhist;
 • Koolitus peab olema raske: väljakutsuvad koolitused toovad kaasa lihtsama hakkamasaamise tulevikus;
 • Suhted on esmatähtsad: usalduse ja austuse loomine on meeskonna ühtekuuluvuse jaoks hädavajalik;
 • Praktiline koolitus on prioriteet: realistlikud koolitusstsenaariumid on üliolulised;
 • Iga roll on oluline: iga inimene aitab kaasa missiooni õnnestumisele;
 • Juhtida tuleb eeskujuga: tulemused räägivad rohkem kui sõnad;
 • Vastutus on võti: igaüks vastutab nende põhimõtete järgimise eest;
 • Kui meeskond ebaõnnestub, siis ebaõnnestuvad kõik.

Kõik meie koolitusprogrammid põhinevad võitlusjuhtimise ja eliiterivägede põhimõtetel. Koolitustel järgime põhimõtet 65% praktiline, 25% demonstratiivne ja 10% teooria. Oleme veendunud, et kõige paremini õpime ja kinnistame omandatud teadmisi läbi praktika.