MEIST

Combat - (lahing) võitlus ühise eesmärgi nimel.

Ready - (valmis) sobiv seisund tegevuseks või situatsiooniks, täielikult ettevalmistunud.

Meist

Combat – (lahing) võitlus ühise eesmärgi nimel.

Ready – (valmis) sobiv seisund tegevuseks või situatsiooniks, täielikult ettevalmistunud.

Meist

Combat – (lahing) võitlus ühise eesmärgi nimel.

Ready – (valmis) sobiv seisund tegevuseks või situatsiooniks, täielikult ettevalmistunud.

Combat Ready missioon on arendada paremaid juhte läbi isikliku vastutuse võtmise põhimõtete.

Meie visioon on luua edukas ühiskond läbi ülima vastutuse mõtteviisi ja suhete arendamise kultuuri.
Meie missioon on arendada enda ja teiste juhtimisoskuseid läbi praktiliste koolituste, konsultatsiooni ja ise ülima vastutuse põhimõtteid elades nii eraelus, tööl kui ka lahinguväljal.

Juhiks ei sünnita! See on oskus, mida peab treenima ja arendama. Treenima peab nii nagu sa võitled, mis on ka Combat Ready moto. Tuginedes intensiivsele treeningule ja kogemustele välismissioonidelt, oleme kokku pannud praktilise rõhuga treeningprogrammi, et arendada meeskondade juhtimisoskusi. 

Me ei tee teist sõdureid, küll aga viime keskkonda, kus te saate omandatud oskused proovile panna. Lubame teile, et treeningu käigus läbi proovitud teooriad saavad kinnitatud, teadmised omandatud ning vigadest saab õpitud.

Koostöös Jocko Willinku ja Leif Babini ettevõtte Echelon Frontiga keskendume kõrge efektiivsusega meeskondade ehitamisele ja treenimisele. 

Võite meie peale loota, nagu meie saime loota iga oma meeskonnakaaslase peale. 

Juhiks ei sünnita! See on oskus, mida peab treenima ja arendama. Treenima peab nii nagu sa võitled, mis on ka Combat Ready moto. Tuginedes intensiivsele treeningule ja kogemustele välismissioonidelt, oleme kokku pannud praktilise rõhuga treeningprogrammi, et arendada meeskondade juhtimisoskusi. 

Me ei tee teist sõdureid, küll aga viime keskkonda, kus te saate omandatud oskused proovile panna. Lubame teile, et treeningu käigus läbi proovitud teooriad saavad kinnitatud, teadmised omandatud ning vigadest saab õpitud.

Koostöös Jocko Willinku ja Leif Babini ettevõtte Echelon Frontiga keskendume kõrge efektiivsusega meeskondade ehitamisele ja treenimisele. 

Võite meie peale loota, nagu meie saime loota iga oma meeskonnakaaslase peale. 

Combat Ready sai alguse märkamisest, et juhtide koolitamise metoodikas on täitmata üks oluline lünk. Erinevaid häid juhtimiskoolitusi küll jagus, kuid ükski polnud piisavalt praktiline. Keerulised ajad vajavad aga tugevaid juhte ja nendeks saadakse ainult läbi praktiliste koolituste ja kogemuste. Täpselt samamoodi koolitatakse ka erivägedes. Nii loodigi ettevõte Combat Ready. 

Ettevõttena oleme kvaliteedi säilitamise nimel otsustanud kasvada aeglaselt. Meie instruktorid on erinevate eliitüksuste veteranid ning peale erru minekut omandanud lisaks veel teadmisi ja kogemusi erinevates eluvaldkondades: ettevõtluses, coaching‘us, pedagoogikas, riigi julgeoleku sektoris, profispordis, idufirmade asutamises jne. Kõik meie töötajad läbivad enne ametisse asumist ka meie enda koolitusprogrammi. Tugevad teadmised ja kogemused juhtimises on iga meie meeskonnaliikme baasiks.

Mis on meie kiire edu taga? Kuidas on võimalik, et me saime “Aasta koolitaja 2022” tiitli vaid aastapikkuse tegutsemise järel? 

See tuleneb mõtteviisist, mida me oma koolitustel ka õpetame ja juhtimispõhimõtetest, mida rakendame praktikas. Meeskonnatöö on kõige alus. Me oleme teinud vigu nii lahinguväljal kui ka oma isiklikus elus. Me teame, mida tähendab ebaõnnestumine ja kuidas edasi minna. Ei mingeid vabandusi, ei mingeid süüdistusi – võtame vastutuse ja töötame meeskonnana – ainult niiviisi saavutatakse edu. Kui meeskond ei võida, ei võida keegi. Meile meeldib võita! Aastal 2023 pälvis meie instruktor Priit Lilleväli ka “Aasta koolitaja 2023” eripreemia.

2023. aasta eesmärk on veelgi enam tugevdada juhtimiskultuuri Eestis ja Euroopas. Combat Ready otsib pidevalt võimalusi, kuidas muuta koolitusi tõhusamaks ja kättesaadavamaks rohkematele inimestele. 2023. aasta plaanid hõlmavad veebiakadeemia käivitamist, Edumusega koostöö jätkamist ja keskkooliõpilaste hariduse toetamist, juhtimise podcasti käivitamist ning kõigi, kes tahavad olla paremad juhid ja erakordsed inimesed, koolitamise jätkamist.

Meil on soov murda paradigma, et heaks juhiks sünnitakse ning luua arusaama, et iga üks meist on tegelikult juht. Kui kriis on käes, tuleb igaühel ise võtta ülim vastutus, mõelda oma peaga ning kui tekib vajadus, siis ka juhtida oma ülemaid, kaaslasi ja loomulikult iseennast. 

Iga inimene vastutab kõige eest, mis tema ümber toimub. Organisatsioonis ja isiklikus elus on kõik juhid. Kõik algab vastuse võtmisest ja lahendustele keskendumisest. Meie praktikas ei ole kohta vabanduste otsimisel ning teiste süüdistamisel. 

Ameerika eriüksuse Navy SEALs liikmed Jocko Willink ja Leif Babin lõid aastal 2009 süsteemi, mille abil inimesi eelseisvateks lahinguteks ette valmistada. 

Värskelt lahingust naasnuna panid nad kirja kõik olulised põhitõed, mis olid neid lahinguväljal aidanud. Just need kirjutised muutusid nii nende enda kui ka paljude teiste üksuste juhtimisalase väljaõppe alustaladeks. 

Väljatöötatud raamistikku hakati nimetama Ülimaks Vastutuseks (Extreme Ownership) ning neljaks juhtimise printsiibiks (lahingureegliks).

Saa tuttavaks meie meeskonnaga!

Asutajad

Instruktorid

Toetus