MEIST

Combat - (Lahing) võitlus ühise eesmärgi nimel
Ready - (Valmis) sobiv seisund tegevuseks või situatsiooniks, täielikult ettevalmistunud.

koolitused

Combat Ready missioon on arendada paremaid juhte läbi isikliku vastutuse võtmise põhimõtete.

Meie visioon on luua edukas ühiskond läbi ülima vastutuse mõtteviisi ja suhete arendamise kultuuri. Meie missioon on arendada enda ja teiste juhtimisoskuseid läbi praktiliste koolituste, konsultatsiooni ja ise ülima vastutuse põhimõtteid elades, nii eraelus, tööl kui ka lahinguväljal.

Juhiks ei sünnita! See on oskus, mida peab treenima ja arendama. Treenima peab nii nagu sa võitled, mis on ka Combat Ready moto. Tuginedes intensiivsele treeningule ja kogemustele välismissioonidelt, oleme kokku pannud praktilise rõhuga treeningprogrammi, et arendada meeskondade juhtimisoskusi. 

Me ei tee teist sõdureid, küll aga viime keskkonda, kus te saate omandatud oskused proovile panna. Lubame teile, et treeningu käigus läbi proovitud teooriad saavad kinnitatud, teadmised omandatud ning vigadest saab õpitud.

koolitused

Kuidas sai alguse Combat Ready?

Combat Ready sai alguse märkamisest, et juhtide koolitamise metoodikas on täitmata lünk. Erinevaid juhtimise koolitusi küll jagus aga ükski polnud piisavalt praktiline. Rasked ajad vajavad aga tugevaid juhte ja nendeks saadakse ainult läbi praktiliste koolituste. Täpselt samamoodi koolitatakse ka erivägedes. Alguse sai ettevõtte Combat Ready. 

Mis taustaga on Combat Ready meeskonna liikmed? 

Ettevõttena oleme kvaliteedi säilitamise nimel otsustanud kasvada aeglaselt. Meie instruktorid on erinevate eliitüksuste veteranid ning peale erru minekut omandanud lisaks veel teadmisi ja kogemusi erinevates eluvaldkondades: ettevõtluses, pedagoogikas, riigi julgeoleku sektoris, profispordis, idufirmade asutamisel jne. Kõik meie töötajad läbivad enne ametisse asumist ka meie enda koolitusprogrammi. Tugevad teadmised ja kogemused juhtimises on iga meie meeskonna liikme baasiks.

Mõtteviis edusammude taga

Mis on meie kiire edu taga? Kuidas on võimalik, et me saime “Aasta koolitaja 2022” tiitli vaid aastapikkuse tegutsemise järel? 

See tuleneb mõtteviisist, mida me oma koolitustel ka õpetame ja juhtimispõhimõtetest, mida rakendame praktikas. Meeskonnatöö on kõige alus. Me oleme teinud vigu nii lahinguväljal kui ka oma isiklikus elus. Me teame, mida tähendab ebaõnnestumine ja kuidas edasi minna. Ei mingeid vabandusi, ei mingeid süüdistusi – võtame vastutuse ja töötame meeskonnana – ainult niiviisi saavutatakse edu. Kui meeskond ei võida, ei võida keegi. Meile meeldib võita!

koolitused

Millised on tulevikuplaanid?

2023. aasta eesmärk on veelgi enam tugevdada juhtimiskultuuri Eestis ja Euroopas. Combat Ready otsib pidevalt võimalusi, kuidas muuta koolitusi tõhusamaks ja kättesaadavamaks rohkematele inimestele. 2023. aasta plaanid hõlmavad veebiakadeemia käivitamist, Edumusega koostöö jätkamist ja keskkooliõpilaste hariduse toetamist, juhtimise podcasti käivitamist ning kõigi, kes tahavad olla paremad juhid ja erakordsed inimesed, koolitamise jätkamist.

Mis on Combat Ready mõtteviisis kõige olulisem?

Meil on soov murda paradigma, et heaks juhiks sünnitakse ning luua arusaama, et iga üks meist on tegelikult juht. Kui kriis on käes, tuleb igaühel ise võtta ülim vastutus, mõelda oma peaga ning kui tekib vajadus, siis ka juhtida oma ülemaid, kaaslasi ja ka iseennast. 

Iga inimene vastutab kõige eest, mis tema ümber toimub. Organisatsioonis ja isiklikus elus on kõik juhid. Kõik algab vastuse võtmisest ja lahendustele keskendumisest. Meie praktikas ei ole kohta vabanduste otsimisel ning teiste süüdistamisel. 

Kust pärinevad Combat Ready juhtimispõhimõtted?

Ameerika eriüksuse Navy SEALs liikmed Jocko Willink ja Leif Babin lõid aastal 2009 süsteemi, mille abil inimesi nende lahinguteks ette valmistada. 

Värskelt lahingutest naasnuna panid nad kirja kõik olulised põhitõed, mis olid neid lahinguväljal aidanud. Just need kirjutised muutusid nii nende enda kui ka paljude teiste üksuste juhtimisalase väljaõppe alustaladeks. 

Väljatöötatud raamistikku hakati nimetama Ülimaks Vastutuseks (Extreme Ownership) ning neljaks juhtimise printsiibiks (lahingureegliks).

Koostöös Jocko ja Leifi ettevõtte Echelon Frontiga keskendume kõrge efektiivsusega meeskondade ehitamisele ja treenimisele. 

Võite meie peale loota, nagu meie saime loota iga oma meeskonnakaaslase peale. 

Saa tuttavaks meie meeskonnaliikmetega:

Remo Ojaste

Combat Ready asutaja

Martin Jõesaar

Combat Ready asutaja

Aleksandr Afanasjev

Instruktor

Liitusin Combat Ready meeskonnaga 2022. aasta septembris tänu Remo Ojastele. Aastal 2011 teenisime ja õppisime koos Võru Lahingukoolis. Tol ajal olin motiveeritud ja teotahteline nooremallohvitser, kaks Afganistani missiooni oli selja taga.

Hardi Hansalu

Instruktor

Olen Combat Ready tegemistel algusest peale silma peal hoidnud ning nii palju kui võimalik nõu ja jõuga kaasa aidanud.

Soovin alati näha ja kogeda koolitusi erinevast vaatest – nii õppuri kui koolitaja omast. Seetõttu olen ka ise erinevaid Combat Ready koolitusprogrammi mooduleid just õpilasena läbinud. 

Priit Lilleväli

Instruktor

Minu koostöö Combat Ready meeskonnaga algas 2022. augustis. Selleks hetkeks olin läbinud esimese avaliku praktilise juhtimistreeningu FTX. Meid viis kokku ühine tuttav kaitseväest, üks minu ülematest Scoutspataljoni aegadest. Kiirelt tekkis äratundmine, et Combat Readys on minu inimesed – sarnane mõtteviis, fookus tegutsemisel, distsipliin ja meeskonna pidev areng.