Coaching

 • Heili Sitre

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  „Paradigmade ja vastutuse võtmise põhimõtted kõnetasid mind väga. Materjalid ja harjutused aitasid väga hästi teemat omandada.“

  Heili Sitre
  Inzmo, Kliendisuhtluse osakonna juht
 • Robert Käsper

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  Hea koolitus, mis paneb tsiviilsektori inimesed olukordadele teise perspektiivi alt lähenema ning muudab nende käsitluse paindlikumaks ja arusaadavaks.“

  Robert Käsper
  RKIK, Sõduri kategooria juht

Combat Coaching

Ehita suhteid, üks vestlus korraga!

Kõik saab alguse meist endist ja kõik on meie enda teha. Meie töötulemused, millised on suhted lähedaste ja kolleegidega ning ka areng – inimesena, töökaaslasena, partnerina. 

Oleme täiesti veendunud, et head suhted ümbritsevate inimestega on edu võti – ükskõik, mida edu all silmas pidada. 

Hea suhte mudelisse kuuluvad austus, kuulamine, usaldus ja mõjutamine (positiivsete tulemuste suunas) ning hoolimine. Mudeli toimimiseks on aga vaja teadlikku ja läbimõeldud suhtlust ning vastavat hoiakut.

Mida õpid coaching’u sessioonide kaudu?

Praktiseerime ja arendame üks ühele (1:1) vestluste pidamist. See hõlmab suhtlemisoskuse parandamist, empaatia arendamist, kuulamisoskuse süvendamist ja vastutuse võtmise mudeli rakendamist. Tegemist on vestluse pidamise mudeliga, mille eesmärk on endale tagasisidet saada – kus ma olen teinud vigu või olnud vale mõtteviisiga, mis on mõjutanud minu ümber olevaid inimesi.

Kui mul on olemas tagasiside, on mul võimalik ennast muuta ja seeläbi saavutada paremaid tulemusi. Tegemist on universaalse oskusega, mis aitab minul luua ja hoida häid suhteid tööl, kodus, sõpraderingis jm. Parem 1:1 suhtlemise oskus tagab vestluse maksimaalse mõju ja tulemuslikkuse.

Õpi individuaalselt või koos meeskonnaga

Programmi läbides:

 • Õpid tundma nelja juhtimisprintsiipi, mis on tõhusa juhtimise aluseks
 • Tead, milline on võitjate mõtteviis ja õpid seda rakendama
 • Õpid probleeme ja väljakutseid efektiivsemalt lahendama
 • Tead, kuidas luua ja hoida häid suhteid, mis on tõhusa meeskonnatöö aluseks
 • Mõistad, et parimad tulemused saavutatakse läbi vastutuse võtmise
 • Tead, et parim viis muutuste loomiseks on olla hea eeskuju teistele

Loe Priidu kohta juurde SIIT!

Pildil: 2023 aasta koolitaja Kati Orav ja aasta koolitaja eripreemia Priit Lilleväli
Broneeri tasuta konsultatsioon helistades Priidule telefonil +372 5355 2782 või kirjutades meiliaadressile priit@combatready.ee