JUHTIMISE PÕHIMÕTTED LAHINGUVÄLJALT

 • Heili Sitre

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  „Paradigmade ja vastutuse võtmise põhimõtted kõnetasid mind väga. Materjalid ja harjutused aitasid väga hästi teemat omandada.“

  Heili Sitre
  Inzmo, Kliendisuhtluse osakonna juht
 • Robert Käsper

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  Hea koolitus, mis paneb tsiviilsektori inimesed olukordadele teise perspektiivi alt lähenema ning muudab nende käsitluse paindlikumaks ja arusaadavaks.“

  Robert Käsper
  RKIK, Sõduri kategooria juht
KOOLITUSED

Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

Meie usume, et iga probleem on juhtimisprobleem.
Juhtimine muutub lihtsamaks, kui sul on õiged teadmised, oskused ning ka tööriistad. 

Koolituse ülesehitus:

Lahinguväljal toimuvad kiired muutused, pole kunagi piisavalt infot ega resursse, stress on kõrge ning lisaks võivad otsustel olla katastroofilised tagajärjed. Olenemata olukorrast, otsuseid on vaja ikkagi teha ning just seda me ka õpetame – kuidas saada hakkama olenemata keskkonnast. Eestis ei ole kõrbe, Eestis ei ole mägesid, ometi on meie eliitüksused käinud just sellistes tingimustes võitlemas. Olenemata keskkonnast on üks asi, mis ei muutu – need on inimesed. Kuidas juhtida, kuidas ehitada suhteid, kuidas meeskond tööle panna, jääb alati samaks.

“Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt” koolituse rõhk on praktilistel harjutustel, mis näitlikustavad ning aitavad osalejatel saada aru, kuidas õpitud põhimõtteid ja printsiipe kasutada oma töö- ja igapäevaelus. Meie kogemus on näidanud, et kõige paremini õpime läbi praktika.

Õpetame eliiteriüksustest pärit ning ka tsiviilettevõtetete jaoks ümber kohandatud juhtimispõhimõtteid. Need töötavad, kuna on lihtsad ning rakendatavad igas meeskonnas.

Juhtimise põhimõtted: edu alus

Mistahes eesmärgile orienteeritud keskkonnas, olgu see siis lahinguväljal, juhatuse koosolekul või idufirmades, on oskus tõhusalt juhtida ülimalt oluline. Juhtimispõhimõtted ei ole ainult käitumisjuhised, vaid vundament, mis kujundavad meeskonna kultuuri, dünaamikat ja edukust. Need põhimõtted saab jagada peamisteks mõtteviisideks ja lahingureegliteks, mis on erakordse juhtimise ja eduka elluviimise aluseks. See on teejuhis, mis aitab mõista teadlikku juhtimist reguleerivaid olulisi tööriistu ja hoiakuid.

Millist kasu saad koolituse läbimisest?

Osalejad saavad põhjaliku kogemuse juhtimisprintsiipide kasutamisest ning ülima vastutuse põhimõtetest ning kuidas neid elulistes olukordades rakendada. Õpikohad on praktilised, koheselt kasutatavad ning sobivad iga taseme ning kogemusega juhtidele.

Osalejad lähevad koolituselt ära täiendatud oskustega:

 • Teha kiireid otsuseid piiratud info põhjal
 • Viia otsuste põhjal oluline ka koheselt täide
 • Võtta vastutus tekkinud probleemide ja lahenduste eest
 • Arvestada meeskonnaga ning teha koostööd
 • Suhelda efektiivsemalt nii juhtide, alluvate kui ka kolleegidega
 • Lihtsustada plaani ning tõsta läbi selle efektiivsust
 • Prioriseerida igapäevaseid ülesandeid ja pikaajalisi strateegiaid
 • Julgustada teisi probleeme lahendama ja JUHTIMA
 • Enda EGO alla suruda, et paremini toetada ülesande täitmist
 • Kohaneda muutuva olukorraga
 • Teha otsuseid teadmatuses ja kaoses
 • Võtta vastutus ja lahendada probleeme nii tööl kui eraelus

Milline on mõju pärast koolituse läbimist?

Hea uudis:

Teil on olemas vahendid, mis on vajalikud selleks, et olla suurepärane juht ja meeskonnaliige. Lisaks on teil ka praktilised kogemused, kuidas neid põhimõtteid kasutada ja teadmine, mida on vaja, et olla eliit ehk parimatest parimad. 

Halb uudis:

Siit edasi aga lasub vastutus sinu peal – sul tuleb lihtsalt pihta hakata, sest keegi teine ei saa seda sinu eest teha! See saab olema väljakutsuv teekond, kuid see on selline, milles on sinu käes võim muutusi ellu viia.