VISIOON - MISSIOON - VÄÄRTUSED

Ehk kuhu me liigume ja kuidas

Koolitusel paneme paika või vaatame üle kogu meeskonnaga ettevõtte vundamendi ehk suuna, kuhu kõik koos liiguvad ning mida me selle juures oluliseks peame. Koolituse peamine ülesanne on teha kõigile ühtemoodi arusaadavaks, mis on organisatsiooni eesmärgid, kuidas nendeni jõuda ja milliseid väärtusi sealjuures ei tohiks ära unustada. Koolituse käigus saavad kõik meeskonnaliikmed anda endapoolse panuse visiooni, missiooni ja väärtuste arendamisse. Lõpptulemusena saavad kõik ühtmoodi aru, miks need teemad on olulised ning oskavad neid igapäevatöös suurema terviku loomiseks ära kasutada.

Loome üheskoos organisatsioonile visiooni, missiooni ja väärtused või uuendame olemasolevaid.

Visioon on see, mida me tahame saavutada ehk ettevõtte peamine suur eesmärk. 

Missioon on see, mida me teeme, et selle eesmärgini jõuda. 

Väärtused peegeldavad antud ettevõtte kultuuri ja seda, mida me peame igapäevaselt tähtsaks liikudes visiooni suunas. 

Kui eesmärgid ei ole loodud koos meeskonnaga, peab kõvasti vaeva nägema, et neid kõigile selgeks ja arusaadavaks teha. Samas kui kogu meeskond on algusest peale kaasatud, saavad nad eesmärkidest palju paremini aru. Seeläbi oskab iga meeskonnaliige oma tegevusega ettevõtte suurte eesmärkide saavutamisse kaasa aidata, jäädes seejuures paindlikuks ja ka motiveerituks.

Loe täpsemalt MEIE BLOGIST, millist kasu saad sellelt koolituselt!