LAHENDUSED

 • Janari Jaanso

  A practical, matter-of-fact management training day suited to companies (or departments within them) for ice-breaking, team-building and, most of all, changing the participants’ management-based attitudes and teaching them working practices, all led by experienced former members of the Defence Forces. Everyone is guaranteed to get good management advice and useful tips.

  Janari Jaanso
  Milrem Robotics, project manager
 • Dmitri Šlõkov

  The practical part gave us first-hand experience of what it was all about. My thinking in a stress situation was a lot different to the way I’d imagined it would be.

  Dmitri Šlõkov
  RKIK, IT department manager
 • Nele Geberson

  All the exercises were really exciting. And I liked that there were curveballs that threw your plans into disarray and meant you had to start from scratch in terms of what to do and how to do it. Just like in real life.

  Nele Geberson
  RKIK
 • Heili Sitre

  “The principles of paradigms and taking responsibility really spoke to me. The materials and the exercises really helped me take everything in.”

  Heili Sitre
  Inzmo, client communications
 • Robert Käsper

  A great course which gets people in the civil sector approaching situations from a different angle and makes how they handle it more flexible and easier to understand.”

  Robert Käsper
  RKIK
 • Kalle Kuusik

  ‘How to Human’ training

  For me personally, this was one of the best practical training courses I’ve ever been on. It really pulled me out of my comfort zone and pointed out the weaknesses I need to deal with. It opened my eyes and really got me thinking.”

  Kalle Kuusik
  Nortal, Head of Delivery Unit
 • Alar Alp

  ‘How to Human’ training

  “An eye-opening training course, in the direct sense of the word.”

   
  Alar Alp
  RKIK, communications specialist
 • Kadi-Kai Kollo

  ‘How to Human’ training

  “The theory bit was good, but the practical part was even better. It was real practice – the person I was paired with had no idea what my intentions were. The sense of accomplishment and the buzz I got from it made me realise that I’ll be able to handle myself in any situation, but more than that, I’ll know when other people are trying to use certain techniques on me as well.”

  Kadi-Kai Kollo
  RKIK, engineer
 • Dmitri Šlõkov

  Praktiline juhtimistreening (FTX)

  Praktiline osa andis oma nahaga mõista millega tegu on. Stressiolukorras mõtlesin hoopist teisiti kui arvasin varasemalt.

  Dmitri Šlõkov
  RKIK IT juht
 • Nele Geberson

  Praktiline juhtimistreening (FTX)

  Kõik harjutused olid põnevad. Meeldis ka see, et vahepeal tuli sisse ootamatusi, mis lõi varasema plaani sassi ja tuli hakata uuesti läbi mõtlema, mida ning kuidas teha. Täpselt nagu päris elus ikka juhtub.

  Nele Geberson
  RKIK, Taristuosakonna Põhja portfellijuht
 • Janari Jaanso

  Praktiline juhtimistreening (FTX)

  Asjalik praktiline juhtimisalane koolituspäev, mis on sobilik ettevõtetele või nende osakondadele nii tuttavaks saamiseks (Icebraking), meeskonna ehitamiseks (Team Building) kui suurima väljundina osalejate juhtimisalaste hoiakute muutmiseks ja töötavate praktikate õpetamiseks kogenud endiste kaitseväelaste poolt. Head juhtimisalast nõu ja praktilisi nippe saavad kõik osalejad, garanteeritult.

  Janari Jaanso
  Milrem Robotics Projekti Juht
 • Kalle Kuusik

  How to Human koolitus

  See oli minu jaoks üks elu parimaid praktilisi treeninguid, mis viis korralikult mugavustsoonist välja ning näitas kätte nõrkused, millega tegeleda. Avas silmi ja pani mõtlema.”

  Kalle Kuusik
  Nortal, Head of Delivery Unit
 • Alar Alp

  How to Human koolitus

  “Sõna otseses mõttes silmi avav koolitus.”

   
  Alar Alp
  RKIK, kommunikatsioonispetsialist
 • Kadi-Kai Kollo

  How to Human koolitus

  “Teooria oli hea, aga kõige enam meeldis praktiline osa. Just see päris praktika, kus teine osapool ei teadnud minu kavatsusi. Korralik eneseületus ja eesmärgi täitmisest tekkinud rõõm andsid kinnituse, et misiganes olukord peaks tekkima, ma saan hakkama ja teistpidi, ma tean, kui minu peal katsetatakse tehnikaid.”

  Kadi-Kai Kollo
  RKIK, Insener Tehnilise Büroo juht
 • Rein Aksim

  Praktiline probleemide lahendamise mudel

  „Meeldis, et nüüd on lisaks olemas tööriist, mis on läbi proovitud, töötab ja mida saab rakendada ka teistes küsimustes.„

   
  Rein Aksim
  FLIR Systems, Tarneahela juht
 • Indrek Ulst

  Praktiline probleemide lahendamise mudel

  „Mulle meeldis. Polnud tühja loba, asi viis reaalse tulemuseni, mida saame kasutada.“

  Indrek Ulst
  Mooncascade kaas-asutaja
 • Anu Einberg

  Praktiline probleemide lahendmise mudel

  „Meeldis, et koolitus oli konkreetne ja meie use casele keskendunud. Samuti meeldis, et eesmärgiks ei olnud niivõrd uusi teadmisi omandada, vaid lahkuda ruumist väga praktilise lahendusega, mis ka igati õnnestus. 

  Koolitus lühendas oluliselt aega, millega ärisuuna töörühm ja juhtkond sai ühele teadmiste ja arusaama tasemele probleemist ja lahendusest. Samuti lühendas aega, et jõuaksime otsusele ja tegevusplaanini.“

   
  Anu Einberg
  Mooncascade CEO
 • Heili Sitre

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  „Paradigmade ja vastutuse võtmise põhimõtted kõnetasid mind väga. Materjalid ja harjutused aitasid väga hästi teemat omandada.“

  Heili Sitre
  Inzmo, Kliendisuhtluse osakonna juht
 • Robert Käsper

  Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt

  Hea koolitus, mis paneb tsiviilsektori inimesed olukordadele teise perspektiivi alt lähenema ning muudab nende käsitluse paindlikumaks ja arusaadavaks.“

  Robert Käsper
  RKIK, Sõduri kategooria juht

Ammutades teadmisi raamatutest, koolitustelt ja videodest saavutatakse tavaliselt seisund “teoorias tugev” ehk tean küll, aga ei ole proovinud või õigel hetkel ei tule meelde. Meie eesmärk koolituste läbiviimisel on “puust ja punaseks” ehk mängime läbi reaalsed olukorrad, mis kinnistavad eelnevalt õpitud teooriat. “Treeni nii nagu võitled” ja saad olla rohkem kui lihtsalt teoorias tugev.

Koolitustel kasutame teooriale lisaks praktilisi ülesandeid, et teha lihtsasti arusaadavaks, et kõige kriitilisem komponent lahinguväljal edu ja ebaedu vahel, on juht. Juhid vastutavad kõige eest, mis nende juhitavas üksuses „lahinguväljal“ toimub. Aitame teil nendeks lahinguteks valmistuda. Militaar- ning tsiviiljuhtimise põhimõtetel on rohkem ühist, kui tavapäraselt arvame. Tihti peame otsuseid langetama pidevalt muutuvas keskkonnas, ajakriitilises olukorras, piiratud info ja resursiga ning meie vigadel on kõrge hind.

Meie poolt pakutavaid koolitusi on võimalik läbida eraldiseisvate moodulitena või pikema programmina. Koolitustel saab osaleda nii üksinda, meeskonnaga kui kasvõi terve ettevõttega. Järgnevate kirjelduste põhjal saad aimu, milline võiks olla just sinule/teile sobivaim variant. Kui otsustamine tundub keeruline, siis võta meiega ühendust ning leiame sobivaima koolituse, mis vastab just sinu või su meeskonna vajadustele.

Kuidas valida koolitust?

Avalikud koolitused

Avalikele koolitustele ootame kõiki, kellel on huvi juhtimisalaste teadmiste vastu ning soovivad parandada oma elukvaliteeti. Koolitustelt saadud teadmised ei ole mõeldud vaid tööalaselt rakendamiseks, vaid need on samamoodi kasutatavad ka igapäevaelus. Omandatud oskused ja teadmised aitavad sind igapäevaelu stressirohketes sündmustes jääma rahulikuks ning tegutsema kindlalt ning plaanipäraselt. Igaüks on oma elus juht – lihtsalt juhtimist vajavad olukorrad on erinevad, kuid “tööriistad” jäävad samaks. 

koolitused
koolitused

Ettevõtetele mõeldud koolitused

 Ettevõtetele mõeldud koolitustel pöörame fookuse rohkem organisatsiooni sisse. Paralleelselt uute juhtimisalaste teadmiste omandamisega, seome need kohe ka konkreetse ettevõtte huvide ja eesmärkidega. Koolitusi saab läbida nii üksikute moodulitena kui ka pikemate programmidena.

Enda ettevõttele sobiva koolituse leidmiseks mõtle järgnevatele küsimustele:

Kas soovid mingit kindlat sisulist ettevõttesisest probleemi lahendada?

Lahinguväljal valitseb enamasti kaos – kunagi ei ole piisavalt ressursse ega informatsiooni. Tihtilugu tekib sarnane olukord ka organisatsioonides. Probleemid tuleb olenemata olukorrast kiirelt ja eesmärgipäraselt lahendada.

Lahinguväljal on kõik probleemid juhtimisprobleemid ning meie kogemuse põhjal kehtivad samad põhimõtted ka organisatsioonides. 

Anna meile teada, millised on hetkel sinu ettevõtte suurimad juhtimisalased väljakutsed ning arutame, kas ja kuidas me aidata saaksime.

Kas teil on kindel üritus või ajaaken, mida soovite sisustada?

Meil on võimalik teha oma koolitustest ka lühemad versioonid, mis sobiksid teie poolt ette antud ajakavasse. Vastavalt vajadusele ja ajaraamile saame pakkuda koolitusi/infotunde lihtsalt uute mõtete saamiseks, meeskonna ühtsustunde loomiseks ja/ või ka suuremal üritusel vahepalaks. Anna meile teada, kes on kuulajad ning mis on ürituse eesmärk ning leiame teile parima lahenduse.

Igal juhul on koolitustest detailsema ülevaate saamiseks kõige lihtsam ühendust võtta ning tulla tasuta konsultatsioonile. Arutame vajadused ja võimalused läbi ning leiame koos sobiva lahenduse.

Enda ettevõttele sobiva koolituse leidmiseks mõtle järgnevatele küsimustele:

Kas soovid mingit kindlat sisulist ettevõttesisest probleemi lahendada?

Lahinguväljal valitseb enamasti kaos – kunagi ei ole piisavalt ressursse ega informatsiooni. Tihtilugu tekib sarnane olukord ka organisatsioonides. Probleemid tuleb olenemata olukorrast kiirelt ja eesmärgipäraselt lahendada.

Lahinguväljal on kõik probleemid juhtimisprobleemid ning meie kogemuse põhjal kehtivad samad põhimõtted ka organisatsioonides. 

Anna meile teada, millised on hetkel sinu ettevõtte suurimad juhtimisalased väljakutsed ning arutame, kas ja kuidas me aidata saaksime.

koolitused

Kas teil on kindel üritus või ajaaken, mida soovite sisustada?

Meil on võimalik teha oma koolitustest ka lühemad versioonid, mis sobiksid teie poolt ette antud ajakavasse. Vastavalt vajadusele ja ajaraamile saame pakkuda koolitusi/infotunde lihtsalt uute mõtete saamiseks, meeskonna ühtsustunde loomiseks ja/ või ka suuremal üritusel vahepalaks. Anna meile teada, kes on kuulajad ning mis on ürituse eesmärk ning leiame teile parima lahenduse.

Igal juhul on koolitustest detailsema ülevaate saamiseks kõige lihtsam ühendust võtta ning tulla tasuta konsultatsioonile. Arutame vajadused ja võimalused läbi ning leiame koos sobiva lahenduse.

koolitused
VIRTUAALSELT

juhtimise foorumid, konsultatsioon

KLASSIRUUMIS

teooria ja praktika

PRAKTILISED VÄLIHARJUTUSED

praktika, kus kõik on täielikult minu vastutada

KOMBO

koolitusprogramm vastavalt sinu vajadustele