KOOLITUSED

Ainsad juhtimiskoolitused Euroopas, mis tuginevad USA mereväe eriüksuse Navy SEALs erusõjaväelaste Jocko Willinki ja Leif Babini loodud ülima vastutuse mõtteviisile.

koolitused

Echelon Front ja Combat Ready instruktorid FTX koolitusel
Vasakult: Leif Babin, Remo Ojaste, Jocko Willink, JP Dinnell, Martin Jõesaar, Cody Gandy, Carlos Mendez

TUTVU KOOLITUSTEGA LÄHEMALT:

Meie koolitused panevad aluse vastutuse võtmise kultuuri loomisele teie organisatsioonis. Eesmärgiks on olukord, kus igaüks vastutab enda tulemuste eest ja keskendub lahendustele, mitte näiteks süüdistamisele või vabanduste leidmisele. Saavutatakse usaldus, mis suurendab kordades meeskonnatöö efektiivsust ning tulemuslikkust. Senine kogemus militaar- ja tsiviilsektorist annab kinnitust, et õigesti rakendades on see mõtteviis äärmiselt tõhus iga juhi, meeskonna ja üksikisiku jaoks ehk kasutatav nii lahinguväljal, ettevõtluses kui ka mujal igapäevaelus.

JUHTIMISE PÕHIMÕTTED LAHINGUVÄLJALT

koolitused

Teooriakoolitus, mis põhineb erivägede poolt loodud juhtimisalasel raamistikul.

VISIOON - MISSIOON - VÄÄRTUSED

koolitused

Kuhu me ettevõttega liigume ja kuidas? Kas kõigil liikmetel on sama arusaam?

PROBLEEMIDE LAHENDAMISE MUDEL

koolitused

Praktiline koolitus, mille käigus lahendatakse ettevõtte jaoks oluline probleem, planeeritakse projekt või võetakse vastu oluline otsus. 

PRAKTILINE JUHTIMISTREENING (FTX)

koolitused

Praktiline juhtimistreening, mida viiakse läbi täites reaalseid missioone ja saades kohest tagasisidet.

HOW TO HUMAN

koolitused

Praktiline suhtlemistreening, milles antakse põhjalik teooria teadlikumaks inimestega suhtlemiseks ning läbitakse hulgaliselt harjutusi.

JUHTIMISE FOORUM

koolitused

Kordame eelnevalt õpitut ning käsitleme põhjalikumalt mõnda juhtimisalast väljakutset vastavalt teie soovidele.

LAHINGMATK

koolitused

Lahingmatka näol on tegemist “Juhtimise põhimõtted lahinguväljalt” koolituse matkaversiooniga.

koolitused

PEALE KOOLITUSTE LÄBIMIST:

Peale koolituse läbimist suudab meeskond paremini mõista juhi kavatsuste ning laiemate eesmärkide olulisust. Iga meeskonnaliige saab aru enda vastutuse tähtsusest ning põhimõttest – igaüks on juht.  

Väärtustades meeskonna võite isiklikest võitudest rohkem, tekib üksteist usaldav ning toetav kultuur. Asjade lihtsana hoidmine, vastutuse võtmine ning üksteise toetamine ei sõltu ainult juhtidest. Kõigil on oma roll ning mida suurem osa ettevõttest on kaasatud, seda efektiivsemalt need põhimõtted töötavad. Oluline on pidev tagasisidestamine ja keskendumine teemadele, mida me saame tulevikus muuta. Eesmärgiks ei ole süüdlaste otsimine, vaid lahenduste leidmine. 

Meie koolitused annavad võimaluse näha juhtimise printsiipe nii juhi kui meeskonnaliikmete silmade läbi. Antud kogemus aitab kinnistada ning mõista universaalseid juhtimise alustõdesid, mille abil on võimalik lahendada kõik seni lahendamatuna näivad takistused.